Doanh nghiệp phát hành trái phiếu huy động hơn 28.910 tỉ đồng và 200 triệu USD

Các doanh nghiệp đã phát hành 47 đợt trái phiếu với tổng trị giá 28.910 tỉ đồng trong tháng 5, đặc biệt có 1 đợt trái phiếu xanh trên thị trường quốc tế của Công ty CP bất động sản BIM huy động 200 triệu USD.
Các doanh nghiệp huy động vốn qua trái phiếu giảm giá trị trong tháng 5 /// Ảnh: Ngọc Thắng

Các doanh nghiệp huy động vốn qua trái phiếu giảm giá trị trong tháng 5

ẢNH: NGỌC THẮNG
Theo báo cáo của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, các doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu riêng lẻ 46 đợt trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 28.410 tỉ đồng, 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ra công chúng trong nước với tổng giá trị 500 tỉ đồng của Công ty cổ phần Glexhomes và 1 đợt phát hành trái phiếu xanh trên thị trường quốc tế của Công ty CP bất động sản BIM với giá trị phát hành 200 triệu USD.
Như vậy so với tháng 4, số đợt phát hành trái phiếu trong nước tháng 5 tăng 10 đợt với giá trị phát hành lại giảm hơn 1.169 tỉ đồng và đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế giảm 300 triệu USD (trong tháng 4, Công ty CP Tập đoàn Vingroup phát hành 1 đợt trái phiếu trị giá 500 triệu USD).
Trong nhóm TPDN phát hành trong nước, nhóm ngân hàng dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 18.485 tỉ đồng, nhóm các doanh nghiệp bất động sản đứng ở vị trị thứ hai với tổng giá trị phát hành đạt 4.950 tỉ đồng. Như vậy, trong 2 tháng đầu quý 2, các ngân hàng thương mại đã phát hành tổng cộng 33.674 tỉ đồng, trong đó, có 5.574 tỉ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2, còn lại phần lớn trái phiếu có kỳ hạn 2 – 3 năm, lãi suất thấp từ 3,7 – 4,2%/năm.
Trong 28.400 tỉ đồng TPDN phát hành trong tháng 5, có 76% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm, chủ yếu của các ngân hàng, công ty chứng khoán. Trong trái phiếu bất động sản, xây dựng có 26% trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc bảo đảm bằng cổ phần, cổ phiếu. Lãi suất phát hành trái phiếu bất động sản chủ yếu dao động trong khoảng 9,5-11%/năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

phone 0916.323.066
phone