Phát triển Sunshine Homes (SSH) sẽ giao dịch trên UPCoM từ ngày 4/8 với giá tham chiếu 21.600 đồng

(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu SSH của CTCP Phát triển Sunshine Homes (Mã chứng khoán SSH).
Phát triển Sunshine Homes (SSH) sẽ giao dịch trên UPCoM từ ngày 4/8 với giá tham chiếu 21.600 đồng

Theo đó, Phát triển Sunshine Homes sẽ đăng ký giao dịch 250 triệu cổ phiếu trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu ngày đầu là 21.600 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa là 5.400 tỷ đồng. Ngày giao dịch đầu tiên là là 4/8/2021.

Trước đó, ngày 18/6, Phát triển Sunshine Homes đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, được thành lập tháng 3/2015.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng vừa công bố, SSH đạt doanh thu 989,9 tỷ đồng, tăng 573,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 144,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ gần 7 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 25,1% lên 36%.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của SSH tăng 25,2% so với đầu năm lên 12.540,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lên tới 8.386,5 tỷ đồng, chiếm 66,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.365,4 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.223,4 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

phone 0916.323.066
phone