Khu nghỉ dưỡng 4 sao tại Sapa gần 25,000m2 thiết kế 81 biệt thự bungalow

Khu Nghỉ Dưỡng Resort 4 Sao Thị Xã Sapa – Tỉnh Lào Cai .
– Hiện đang miễn thuế 12 năm.
-Tổng 81 phòng đã đi vào hoạt động 50 phòng . Còn 31 phòng chưa hoạt động vì lý do ,chủ hết tiền ko vào nội thất được .
– Sổ đang thế chấp vay ngân hàng .
– Giá chuyển nhượng 100% cổ phần .
-L𝒂̀ 𝒒𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝑩𝒂̂́𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒖́𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 𝒕𝒂̣𝒊 𝑺𝑨𝑷𝑨 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏.
— 81 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑙𝑜𝑤 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑖𝑒𝑤 360 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝐹𝑎𝑛𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛 – 𝑇ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑢̃𝑛𝑔 𝑀𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑎.
-2 𝐾ℎ𝑢 𝑏𝑖𝑒̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̉ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜 1.800𝑚
— 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 400 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ.
– 𝐵𝑒̂̉ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 2 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑢 𝑏𝑒̂̉ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑖𝑒𝑤 360 đ𝑜̣̂ 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜 1.700𝑚., 𝑏𝑒̂̉ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 100 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 / 𝑙𝑎̂̀𝑛 , 𝑏𝑒̂̉ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑠𝑜̂́ 2 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ đ𝑖̉𝑛ℎ 𝑛𝑢́𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 40 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ / 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜 1.700𝑚
– 2 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑢 𝑆𝑝𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂𝑝( 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 , 𝑥𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑖 ,𝐽𝑎𝑐𝑢𝑧𝑧𝑖….
𝑉𝑎̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐: , 𝑏𝑎𝑟, 𝑝𝑢𝑏, 𝑠𝑝𝑎, 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚,𝑘ℎ𝑢 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 , 𝑘ℎ𝑢 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑐𝑎́ 𝐾𝑜𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑢̃𝑛𝑔 𝑀𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑎.,đ𝑖𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛.
-𝑺𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́ đ𝒂̆́𝒄 đ𝒊̣𝒂 𝒃𝒂̣̂𝒄 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝑺𝒂𝒑𝒂, 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝑵𝒉𝒂̀ 𝑻𝒉𝒐̛̀ đ𝒂́ 𝑺𝒂𝒑𝒂 chỉ 600m .
– 𝑽𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 đ𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂́ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝑺𝒂𝒑𝒂 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒎𝒆̃ 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒐̛ 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒂̣ 𝒕𝒂̂̀𝒏𝒈, khu nghỉ dưỡng 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆́𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒂̂𝒎 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖 𝒉𝒖́𝒕 𝒏𝒉𝒂̀ đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒅𝒖 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒌𝒚̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒌𝒉𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝑺𝒂𝒑𝒂.
Hình ảnh có thể có: đám mây, cây, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên
  • Nguyễn Đức Thịnh:  0916323066
  • Dịch vụ chuyên nghiệp – thông tin nhanh – chính xác.
  • Nhiều nhà đẹp – nhiều phân khúc nhà.
  • Khách đàm phán giá trực tiếp với chủ nhà.
  • Hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất thấp.
  • Nhận tìm nhà theo yêu cầu.
Hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

phone 0916.323.066
phone